Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Lördag 23 februari, 2019

Sök gestaltutövare

Välj gestaltutövare:

Terapeut
Organisationskonsult

Var i Sverige?Söker du manlig eller kvinnlig utövare?

Man
Kvinna


Har du problem med sökningen eller vill se en lista med ALLA gestaltutövareklicka här!

 


Gestaltutövare, gruppterapi, ledarskapskurser

Här visas resultaten från din sökning.
Välj det du letar efter i formuläret till vänster eller höger och klicka på "Börja söka!".
   Nedan presenteras en uppräkning av vilka typer av gestaltgrupper du kan delta i – varje individ har sina särskilda behov och det finns kurser som utgår från olika temata och med olika kurslängd etc.
   Grupperna kan delas in i Personlig utveckling och/eller Ledarskaps–/yrkesmässig utveckling. En grupp kan vara en kombination av dessa inriktningar. I titelraden anges om gruppen har en speciell form, t.ex. Grundkurs, Introduktion eller annat (se nedan).

Personlig utveckling. En grupp i personlig utveckling innebär att deltagarna träffas under ett varierande antal timmar totalt. Oftast sker gruppträffarna i internat, med flera dagars samvaro; t.ex. en helg eller upp till fyra dagar. Det vanliga är att man träffas intensivt under varje internat, med kortare eller längre uppehåll, med tid för integration mellan gångerna.
Det kan naturligtvis även finnas grupper som träffas en kväll i veckan eller med andra upplägg. Kurstitlarna indikerar detta.

Ledarskaps–/yrkesmässig utveckling. Formen för en sådan grupp kan vara samma som ovan – eller med helt egna upplägg – och riktar sig till ledare/chefer inom organisationer och näringsliv eller till andra som vill utforska sitt ledarskap, i samspel med andra med liknande bakgrund och intresse.

Aktuella kursformer:

INTRODUKTIONSKURS riktar sig till dig som vill "nosa" på gestaltterapi och få en uppfattning om det gestaltterapeutiska arbetssättet utan att ge dig in i en längre grupprocess.

TEMAKURS kan vara kortare eller längre, på ett visst tema. Ledarna har ofta särskilda kunskaper eller erfarenheter inom ett visst område och inbjuder till personligt utforskande inom temats ram, med gestaltterapin som självklar grund.

GRUNDKURS innebär att deltagarna tillsammans påbörjar en utvecklingsresa under en längre period. Gestaltterapins grundprinciper utforskas och bearbetas under ledning av erfarna gestaltterapeuter. Den framväxande grupptryggheten är grogrund för den enskilde deltagarens personliga växt. Grundkursens inriktning och profil är beroende av varje ledares speciella kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning.

FÖRDJUPNINGSKURS kan sökas av den vill fördjupa sin utveckling tillsammans med andra som också har gestalterfarenhet. Fördjupningskurs kan variera i omfattning.

PARRELATIONSKURS riktar sig till par och kan i övrigt förekomma som allt från temakurs till fördjupningskurs – dock med tyngdpunkt på temat parrelationer.


 

Sök grupper

Välj kurskategori:

Personlig utveckl.
Ledarutveckling
Utbildning

Var i Sverige?Vilken typ av grupp?
OBS!
Har du problem med sökningen eller vill se en lista med ALLA aktuella grupperklicka här!

© Lars Berg Egenart 2007-17