Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Söndag 24 oktober, 2021

 

Böcker på svenska om Gestaltterapi


Den mesta gestaltlitteraturen är skriven på engelska och utgår i stor utsträckning från amerikanska behandlingsomständigheter. 1994 kom dock en svensk bok om gestaltterapi, skriven av svenska gestaltterapeuter som alla är verksamma inom olika behandlingssektorer i det svenska samhället. Boken ger en rik bild av den gestaltterapeutiska människosynen, sådan den har utvecklats inom Gestaltakademin i Skandinavien. Den beskriver också konkret vad gestaltterapi är, sådan den praktiseras med individer, grupper, par, inom psykiatrin, med anorektiker och bulimiker m fl fokusområden. Boken är utgiven på Wahlström&Widstrand's förlag. Köp den eller låna den på biblioteket.2002 utgavs en översättning av Hanne Hostrups bok om Gestaltterapin och dess grundbegrepp, som finns att köpa på Mareld förlag och butik.
   Boken är översatt av den svensk-danske gestaltterapeuten Ole Schmidt och rekommenderas varmt för den som vill fördjupa sig i den djupgående och väl utvecklade gestaltteorin.
Här visar Hanne Hostrup att den gamla missuppfattningen från traditionella terapikretsar, att gestaltterapin är teorilös och saknar en utvecklingsteori, är helt felaktig.
   Hostrup går t o m ett steg längre och visar hur skenbart nyvunna upptäckter inom den psykodynamiska terapiskolan, sedan länge varit självklarheter inom gestaltterapin.

Se också den omfattande listan av Gestaltresurser, som gestaltterapeuten Fredrik Haglund tillhandahåller.

 

© Lars Berg Egenart 2007-17