Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Söndag 15 september, 2019

 


Gestalt innebär helhet

Allt hänger samman!
 

© Lars Berg Egenart 2007-17