Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Tisdag 18 juni, 2019

 

Internationella gestaltpublikationer

Gestalt Review, USA

Gestalt Journal, USA


 

© Lars Berg Egenart 2007-17