Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Söndag 24 oktober, 2021

 

Internationella gestaltpublikationer

Gestalt Review, USA

Gestalt Journal, USA


 

© Lars Berg Egenart 2007-17