Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Söndag 26 mars, 2023

 


Gestalt innebär helhet

Allt hänger samman!

Gestaltfilosofins helhetssyn innebär lika mycket ett sätt att leva som det är en arbetsmetod för utveckling och förändring. Här kan du läsa mera om dessa perspektiv.

© Lars Berg Egenart 2007-17