Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Lördag 3 juni, 2023

INSPIRATIONSGUIDEN
Inspirationsguide nr 28, hösten 2016 Artiklar i tidigare nummer av Inspirationsguiden:
2003/1
2003/2
2004/1
2004/2
2005/1
2005/2
2006/1
2006/2
2007/1
2007/2
2008/1
2008/2
2009/1
2009/2
2010/1
2010/2
2011/1
2011/2
2012/1
2012/2
2013/1 – nr. 21
2013/2 – nr. 22
2014/1 – nr. 23
2014/2 – nr. 24
2015/1 – nr. 25


 

ARTIKLAR m.m.

Personligt med Lars Norberg
– att leva av mening

Artikel av Jeanette Olsson

Jeanette Olsson till minne

Så här målar jag
En berättelse av den norske gestaltterapeuten och konstnären Nils Pedersen, om sitt sätt att uttrycka sig konstnärligt.


ARTIKLARNA i Inspirationsguide nr 23 (2014/1, våren 2014):

Födelse och död i livets kretslopp
Inledning till temat "Samtal om döden".

Kroppsberöring och nödvändiga samtal
Ett samtal med Jarinja Thelestam Mark, utifrån hennes pilotprojekt med kroppsberöring på Stockholms Sjukhem och ett projekt med träning för läkare i att möta patienter och anhöriga i svåra samtal.

Känslor i den palliativa vården
Ett samtal med Monica Cederholm, utifrån hennes 15-åriga arbete både som handledare och eget arbete som personal inom den palliativa vården.

Sorg och död i familjebehandling
Ett samtal med Kristina Elgenstierna, om hennes arbete med människor i komplicerad sorg och i arbetet med familjer där en anhörig är på väg att dö.

 

© Lars Berg Egenart 2007-17