NYHET:

 Sven Söderberg dog den 8 juli 2003.

Sven hade i det mesta en lågmäld framtoning, trots att han närde en sällsynt förmåga att sprida ljus och glädje omkring sig. Genomgående gick han sin egen väg i livet och när han diplomerats som gestaltterapeut 1987 valde han att börja om och även genomgå Gestalt-Akademins Organisationslinje; den ende med två diplom från GA, vad jag vet.
Sven var den som tydligast förde in ett radikalt perspektiv på missbruksproblematik i den svenska gestaltvärlden. Som gestaltterapeut tog han också med sig gestaltmetoden ut i behandlingsvärlden, genom att arbeta med såväl uppbyggnad av behandlingshem enligt 12-stegsmodellen, som med seminarier och handledning för behandlare och chefer inom behandlingsvården och företag i Sverige.
Sven var också en omvittnat skicklig musiker. Han studerade konstrabas på Musikaliska Akademin under 1950-talet och framträdde under många år som basist i olika jazzkonstellationer runt om i världen.
Sven Söderberg begravdes i Trons kapell på Skogskyrkogården i Stockholm och hans nära vänner Yngve Furén och Jan Cederquist musicerade till hans ära under en stillsam och ljus begravningscermoni.

– Lars Berg


<< Tillbaka